Drepturile și obligațiile salariaților și angajatorilor (Ep. 1: Drepturile salariaților)

Piața muncii este foarte complicată în prezent, din toate punctele de vedere, cu comportamente deviante de ambele părți, atât ale salariaților, dar mai ales ale angajatorilor. Principala problemă este că oamenii nu își cunosc drepturile iar obligațiile le uită!

Comportamentele deviante ale angajatorilor se răsfrâng asupra tuturor, pentru că așa se face legislația în România: atunci când cineva încalcă legea se schimbă legea ca să fie pedepsiți… toți. Legislație reactivă pe plaiurile mioritice. Nu avem alte pretenții pentru că ajustarea legislației se face după regula „cine țipă mai tare”.

Până la urmă însă, totul ține de educație, așa că astăzi învățăm care sunt drepturile salariatului.

În consecință:

Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
1. la salarizare pentru munca depusă, inclusiv în perioada de probă, indiferent de normă sau durată;
2. la repaus zilnic (cel puțin 12 ore/zi sau cel puțin 8 ore/zi, în cazul salariaților în ture) şi săptămânal (48 ore consecutive);

3. la concediu de odihnă anual – minim 20 zile lucrătoare/an;
4. la egalitate de şanse şi de tratament;
5. la demnitate în muncă;
6. la securitate şi sănătate în muncă;

7. acces la formarea profesională;
8. la informare şi consultare;
9. de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;
10. la protecţie în caz de concediere, inclusiv dreptul la preaviz;
11. la negociere colectivă şi individuală;
12. de a participa la acţiuni colective;
13. de a constitui sau de a adera la un sindicat;
14. la protecția datelor cu caracter personal
15. de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiţii de muncă mai favorabile;

Alte drepturi ale salariatului:
1. de a-și alege locul de muncă, profesia, activitatea;
2. de a munci la angajatori diferiți sau la același angajator;
3. de a sesiza instanța de judecată competentă și de a solicita despăgubiri corespunzătoare prejudiciului creat de către angajator;

4. la plata unei indemnizații de delegare/detașare și a cheltuielilor de transport și cazare, în condițiile legii;
5. dreptul salariatului de a continua activitatea la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, în condițiile legii;
6. la remunerația persoanei care a prestat muncă în temeiul unui contract individual de muncă nul;
7. la grevă pentru apărarea intereselor profesionale, economice și sociale, în condițiile legii;
8. de a nu motiva demisia;
9. de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînființat în aceeași activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă;
10. la pauză de masă și la alte pauze, dacă timpul de lucru este de minim 6 ore/zi;
11. la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă, pentru evenimente familiale deosebite;
12. la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 de ore, dacă angajatorul nu și-a respectat obligația de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesională în condițiile prevăzute de lege;
13. de a absenta de la locul de muncă în situații neprevăzute, determinate de o situație de urgență familială sau de accident;
14. la concedii fără plată pentru rezolvarea unor situații personale;
15. de a formula și de a susține toate apărările în favoarea sa, inclusiv dreptul de a fi asistat, în cursul cercetării disciplinare prealabile;

În materialele următoare o să inventariem obligațiile salariatului, apoi drepturile și obligațiile angajatorului.

Îți mulțumesc că ai parcurs materialul până aici.

Profituri maxime să ai!

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Dacă vrei să ținem legătura, apasă subscribe!

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp

Abonează-te la newsletter!

Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top