Acordarea granturilor de un miliard de euro pentru IMM-uri – Partea a II-a Capital de lucru

Citeste aici Partea I – Microgranturile

Creștem nivelul de adrenalină și ajungem la a doua categorie de granturi, cu un pot ceva mai mare decât anterioara. Grantul pentru capitalul de lucru este ajutorul de stat acordat sub formă de cotă forfetară (adică gradual/procentual) reprezentând 15% din cifra de afaceri înregistrată în 2019.

Ce este capitalul de lucru?

Capitalul de lucru = diferența dintre activele curente și datoriile curente ale unei întreprinderi.

Care este valoarea granturilor pentru capitalul de lucru?

Cum spuneam mai sus, limita maximă este de 15% din cifra de afaceri înregistrată în 2019, dar legiuitorul a simțit nevoia să facă următoarele precizări:

  1. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cuprinsă între 5.000 și 13.500 €, valoarea grantului este de 2.000 €.
  2. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 €, valoarea grantului este de 15% din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 150.000 €.
  3. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri de peste 1.000.000 €, valoarea maximă a grantului este de 150.000 €.

Cui se acordă granturile pentru capital de lucru?

Aceste granturi sunt preponderent pentru firme care activează în următoarele domenii de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agentiilor de turism, editurilor/librăriilor/bibliotecilor, industriilor creative, organizări de evenimente, acelor a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau de alertă. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în Anexa 2 a OUG 130/2020.

Atenție!!! Te sfătuiesc să studiezi Anexa 2 cu atenție, să îți verifici actul constitutiv și CAEN-urile autorizate, apoi să vezi dacă te încadrezi în condițiile de acordare. Solicită un certificat constatator de la Recom, dacă nu îți aduci aminte care sunt CAEN-urile tale autorizate. 

Pe lângă cele precizate în textul legii, în anexa 2 regăsim domenii de activitate care nu prea au legătură cu ce a zis poetul în actul normativ, probabil scăpate din neatenție și fără nicio intenție. Dar te las pe tine să îți dai cu părerea: fabricarea articolelor din paie; tipărirea și reproducerea pe suporți a înregistrărilor; fabricarea altor produse din minerale nemetalice; fabricarea suporților magnetici și optici; fabricarea bijuteriilor, instrumentelor muzicale, jucăriilor; comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice; activități de difuzare și transmitere de programe; activități de telecomunicații; activități de servicii în tehnologia informației; cercetare-dezvoltare în științele sociale; publicitate și activități de studiere a pieței; alte activități profesionale, științifice și tehnice. Departe de mine gândul de a spune că aceste activități nu au fost afectate de COVID, dar parcă unele din ele nu prea au fost restricționate, iar altele, care nu se regăsesc pe listă, special uitate (uite aici la ce ma refer)!

Ce primesc întreprinderile legate?

Dacă un beneficiar face parte din categoria întreprinderilor legate (deține mai multe firme cu diferite domenii de activitate) și a depus mai multe cereri pentru grantul de capital de lucru, valoarea cumulată nu poate depăși 250.000 €.

Valoarea grantului pentru capital de lucru NU include cofinanțarea de 15% din grantul solicitat, adică nu primești tot necesarul pentru capitalul de lucru calculat după formula de mai sus, trebuie să te scotocești și tu prin buzunare de 15%.

Condiții cumulative de acordare:

  1. Au obținut certificat pentru situații de urgență. Despre certificatul de urgență am scris aici, cu mențiunea că tocmai se deschide o nouă sesiune de eliberare a acestora în perioada 1 august – 15 septembrie 2020.
  2. Au înregistrat profit operational din activitatea curentă în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii, potrivit situațiilor financiare depuse, adică în 2018 și 2019 (această condiție va descalifica multe firme neperformante).
  3. Dispun de coparticipare la constiturea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului (probabil că vom fi luminați de ghidul solicitantului care va apărea în viitor).
  4. Mențin sau suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării granturilor, excepție pentru sezonieri și zilieri (aici prevăd multă aglomerație în Revisal). Această condiție trebuie gândită bine, înainte de a lua decizia de a depune cererea de finanțare.

De aici lucrurile se desfășoară cu copy/paste ca în cazul microgranturilor, cu mici excepții.

Categorii de cheltuieli eligibile pentru capital de lucru:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri și alte categorii de stocuri necesare activității curente;
b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv furnizorii de utilități;
c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract;
d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea de bază;
e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală;
f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității;
g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente pentru reluarea activității;
h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul de stat;

Verificarea cheltuielilor eligibile se va face pe un eșantion de 1% din beneficiarii aplicanți. Recunosc că nu mă încântă să citesc această frază tipărită negru pe alb, așa că atenție amatorilor de senzații tari și jucătorilor la ruletă. Beneficiarii vor depune o declarație pe propria răspundere privind folosirea grantului și riscă returnarea sumei și plata accesoriilor.

Cererile vor fi aprobate în ordinea depunerii, pe principiul “primul venit – primul servit” și prevăd o înghesuială mai mare decât am trăit în vinerea mare la prima strigare a lui IMM Invest.

Beneficiarul va depune raportul de progres privind cheltuielile efectuate la bancă în termen de 180 zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Aceasta este excepția de derulare a finanțării, față de microgranturi.

Să îți fie bine!

Urmează partea a III-a, așa că stai pe aproape și dă subscribe!

Foto credit: Oku 

Trimite-mi un email la valentina.saygo@askfor.ro dacă vrei să stabilim o ședință de consultanță și să detaliem speța ta. 

Mai multe lucruri interesante poți afla din cartea Ghidul Antreprenorului Începător. Răsfoiește-o un pic, sigur găsești ceva util. 

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Dacă vrei să ținem legătura sau să lași un comentariu, apasă subscribe!

Caută-mă și pe Youtube și apasă pe clopoțel!

Distribuie Aceasta Postare

Acordarea granturilor de un miliard de euro pentru IMM-uri – partea I – Microgranturile

Am așteptat granturile pentru IMM-uri cu sufletul la gură, înca de când au fost promise de guvern și iată-le publicate în OUG 130/2020, nu tocmai în forma discutată și dezbătută cu mediul de afaceri. Dezamăgirea antreprenorilor este maximă în momentul de față, în sensul că nu s-a ținut cont de nicio propunere, sugestie, promisiuni făcute în ședințe, întâlniri, drafturi de proiecte care au circulat în decursul a patru luni. Ne-am întors la liste de CAEN-uri alese la plezneală și fără nicio legătură cu realitatea afacerilor zdruncinate de criză.

Adevărul că începutul ordonanței este promițător (asta le-a ieșit bine) și îți stârnește râuri de lacrimi și valuri de recunoștință pentru grija pe care guvernanții o poartă mediului de afaceri. Sentimentul se păstrează preț de două pagini, cât durează expunerea de motive și contextul economic. Dacă mergi mai departe, ai nevoie de xanax și ceva tare de băut, depinde în ce categorie te încadrezi: te umflă plânsul sau râsul.

Eu îți recomand să te păstrezi pentru final, la cele trei anexe cu codurile CAEN eligibile. Aici putem să croșetăm împreună un pamflet cu audiență mai tare decât Las Fierbinți. Îți dau un hint și pe urmă să vezi cum ne zboară imaginația: închirieri casete video, construcția de bărci și vânzarea de armament și muniție. Profunda gândire strategică cu care se susține economia dâmbovițeană grav afectată de COVID!

Lăsând pamfletul la o parte, hai să trecem la lucruri serioase.

Ce sunt granturile?

Granturile sunt sume de bani acordate în susținerea unui proiect și care nu se returnează, de obicei având valori destul de mici față de alte fonduri nerambursabile, un gen de bani de coșniță, dar cu destinație bine stabilită.

Granturile sunt împărțite în următoarele categorii:
1. Microgranturi acordate sub formă de sumă forfetară – maxim 2.000 €;
2. Capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri;
3. Granturi pentru investiții acordate în baza proiectului de investiții;

Cine sunt beneficiarii ajutorului de stat?

Actul normativ vine cu o serie de definții pe care îți recomand să le citești așa cum au fost definite de legiuitor. Beneficiarii sunt: microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, PFA-uri, CMI-uri (cabinete medicale individuale unde definiția este explicită), ONG-uri cu activitate economică.

Partea I Microgranturile

Microgranturile au valoarea de 2.000 € și se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară. Formula de calcul a sumei forfetare este adânc îngropată în regulamentele europene, dar probabil că va fi explicată în normele metodologice și ghidul solicitantului.

Beneficiarii microgranturilor:

1. Întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019.
2. PFA, ONG cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în Anexa 1.

3. PFA/CMI implicați în activitatea pacienților cu COVID și care NU au beneficiat de stimulentul medical conform OUG 43/2020. Detaliile vor fi reglementate în Ghidul solicitantului.

!!! Se pare că pentru IMM-uri nu sunt restricții de CAEN și că Anexa 1 se aplică doar în cazul PFA-urilor și ONG-urilor!!!

Condiții cumulative de acordare:

1. Au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA/CMI (acestora le este permisă începerea activității până la data de 1 februarie 2020).
2. Au obținut o cifră de afaceri în 2019 de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 € la data depunerii cererii (adică la cursul lei/euro de la data depunerii cererii – evident că este mai mare decât cursul de la sfârșitul anului – o ciupeală ieftină a legiuitorului și o complicătură să urmărească fiecare curs valutar din ziua depunerii) – excepție pentru PFA, CMI și ONG.
3. Își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 (șase) luni de la acordarea micrograntului.

Categorii de cheltuieli eligibile pentru microgranturi:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri și alte categorii de stocuri necesare activității curente;
b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv furnizorii de utilități;
c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract;
d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea de bază;
e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală;
f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității;
g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente pentru reluarea activității;
h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul de stat;

Verificarea cheltuielilor eligibile se va face pe un eșantion de 1% din beneficiarii aplicanți. Recunosc că nu mă încântă să citesc această frază tipărită negru pe alb, așa că atenție amatorilor de senzații tari și jucătorilor la ruletă. Beneficiarii vor depune o declarație pe propria răspundere privind folosirea grantului și riscă returnarea sumei și plata accesoriilor.

Cererile vor fi aprobate în ordinea depunerii, pe principiul “primul venit – primul servit” și prevăd o înghesuială mai mare decât am trăit în vinerea mare la prima strigare a lui IMM Invest.

Etapele de derulare a programului de microgranturi – încâlcite sunt căile Domnului!

1. Publicarea Ghidului Solicitantului (nu vă înghesuiți, că mai durează).
2. Lansarea apelului de proiecte de către Ministerul Economiei (în parteneriat cu AIMMAIPE și STS).
3. Depunerea cererii de finanțare prin sistemul informatic în termen de 10 zile lucrătoare de la lansare.
4. Evaluarea conformității, eligibilității, tehnice și financiare în termen de 20 zile lucrătoare de la data depunerii cererii (aici am dat ochii peste cap).
5. Beneficiarul încheie contractul de acordare cu Ministerul Economiei și AIMMAIPE.
6. Se așteaptă finalizarea listei de beneficiari în limita creditului bugetar.
7. Plățile vor fi efectuate prin intermediul băncilor selectate de Ministerul Economiei, în termen de 7 zile calendaristice de la primirea banilor de la Ministerul Economiei. Comisioanele, dobânzile, taxele și alte cheltuieli bancare cad în sarcina beneficiarului de microgrant (nu este specificat termenul în care banii se transferă către bănci – pam pam).
8. Beneficiarul depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate la bancă în termen de 90 zile (probabil calendaristice dacă nu este specificat) de la data încasării banilor. Nedepunerea raportului de progres în termen sau depunerea cu informații lipsă ori necompletarea cu documente solicitate (îmi e groază de acest aspect și modul în care băncile se vor transforma în organism de control) dă dreptul AM-POC/MEEMA/AIMMAIPE (nu contează, fă-te că ai înțeles) să inițieze demersurile pentru recuperarea sumelor.
9. Ministerul Economiei verifică (din când în când) condiția de menținere a activității timp de 6 luni, pe perioada de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani.

Cu multă muncă și sudoare, facem România mare! Glumeam! Leneșul mai mult aleargă, scumpul mai mult păgubește. Acum cine e leneșul și cine e scumpul, tu decizi!

Să îți fie bine!

Urmează partea a II-a și a III-a, așa că stai pe aproape și dă subscribe!

Foto credit: Oku 

Trimite-mi un email la valentina.saygo@askfor.ro dacă vrei să stabilim o ședință de consultanță și să detaliem speța ta. 

Mai multe lucruri interesante poți afla din cartea Ghidul Antreprenorului Începător. Răsfoiește-o un pic, sigur găsești ceva util. 

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Dacă vrei să ținem legătura sau să lași un comentariu, apasă subscribe!

Caută-mă și pe Youtube și apasă pe clopoțel!

Distribuie Aceasta Postare