Acordarea granturilor de un miliard de euro pentru IMM-uri – Partea a III-a Investiții

Citește aici introducerea în program și partea I despre microgranturi.

Citește aici partea a II-a despre granturile pentru capital de lucru.

Te anunț de pe acum că este un articol lung, plin de liste numerotate, care se citește cu pixul în mână cel puțin o dată pe zi, până la publicarea ghidului solicitantului, așa că îmi cer scuze de pe acum, mi-a fost milă să condensez informația și să te privez de detalii esențiale.

Care sunt investițiile eligibile?

Se admit investiții în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit, necesare pentru:

 • extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestări servicii;
 • realizarea de unități noi ale capacității de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare servicii;
 • reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente, precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare servicii.

Valoarea granturilor pentru investiții și cofinanțare

Granturile se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 € și 200.000 €, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse.

Sumele de mai sus nu includ cofinanțarea proprie, stabilită în procent de minimum 15% din valoarea grantului din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din regiunea București – Ilfov.

Deja la această secțiune de proiecte nu mai avem limitări de cifră de afaceri, ca la cele două anterioare, adică ți se dau bani atâția câți poți să duci.

Cui se acordă granturile pentru investiții?

Cum spuneam, domeniile de activitate sunt mai extinse față de programele anterioare, dar studiază cu atenție Anexa 3 (hai că exagerez cu insistența, nu-i așa?) și vezi ce CAEN-uri secundare și autorizate ai!

Legiuitorul include urmatoarele domenii:

 1. industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
 2. industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;
 3. energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
 4. construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;
 5. servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
 6. servicii de îngrijire și întreținere corporală;
 7. servicii de reparații și întreținere;
 8. turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement, inclusiv infrastructura specifică de agrement;
 9. confecții metalice/lemn/mobilier;
 10. confecții textile/pielărie;
 11. industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
 12. industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;
 13. servicii de educație: creșe și grădinițe, școli;
 14. servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;
 15. comerț.

Condiții cumulative de acordare:

a) au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea depunerii cererii de finanțare;

b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare;

c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

d) realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;

e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București-Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;

f) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

Care sunt criteriile de selecție?

a) criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții, denumit în continuare RIR; (criteriile și punctajul se regăsesc în Anexa 4 la OUG 130/2020); 

b) criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții;

c) raportul între profitul operațional și grantul solicitat;

d) apartenența domeniului de activitate – cod CAEN – la soldul balanței comerciale. Vor fi sprijinite prioritar domeniile de activitate în care în anul 2019 importurile au fost mai mari decât exporturile și au avut o contribuție la soldul negativ al balanței comerciale.

Selecția proiectelor spre aprobare se face în ordinea descrescătoare a punctajului și în limita bugetului aprobat.

Departajarea proiectelor se face în funcție de procentul cofinanțării, valoarea cifrei de afaceri și ordinea înscrierii aplicației.

Categorii de cheltuieli eligibile pentru investiții:

a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;

b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;

c) cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum și active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității.

Suplimentar, pentru domeniul serviciilor de transport sunt prevăzute cheltuieli eligibile în plus față de acestea, dar le regăsești în textul ordonanței. 

Categorii de activități NEfinanțabile:

 1. servicii de consultanță, studii și alte activități asimilate;
 2. investiții pentru sedii de birouri;
 3. cheltuielile generate după punerea în funcțiune a investiției (salarii, materii prime, materiale consumabile, reparații și mentenanță).

Mult și greu a fost, pe principiul ca lucrurile nu sunt simple, ca să nu ne plictisim. Știu, și eu și tu am avut așteptări mari de la această ordonanță, de aceea suntem dezamăgiți, pentru că puterea stă în detalii. Nu mă refer aici la guvernanți, ci la puterea și dârzenia ta de a aplica și implementa aceste finanțări, oricât de dificil ar părea. 

Să îți fie bine!

Foto credit: Oku

Trimite-mi un email la valentina.saygo@askfor.ro dacă vrei să stabilim o ședință de consultanță și să detaliem speța ta. 

Mai multe lucruri interesante poți afla din cartea Ghidul Antreprenorului Începător. Răsfoiește-o un pic, sigur găsești ceva util.

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Dacă vrei să ținem legătura sau să lași un comentariu, apasă subscribe!

Caută-mă și pe Youtube și apasă pe clopoțel!

Distribuie Aceasta Postare

Acordarea granturilor de un miliard de euro pentru IMM-uri – Partea a II-a Capital de lucru

Citeste aici Partea I – Microgranturile

Creștem nivelul de adrenalină și ajungem la a doua categorie de granturi, cu un pot ceva mai mare decât anterioara. Grantul pentru capitalul de lucru este ajutorul de stat acordat sub formă de cotă forfetară (adică gradual/procentual) reprezentând 15% din cifra de afaceri înregistrată în 2019.

Ce este capitalul de lucru?

Capitalul de lucru = diferența dintre activele curente și datoriile curente ale unei întreprinderi.

Care este valoarea granturilor pentru capitalul de lucru?

Cum spuneam mai sus, limita maximă este de 15% din cifra de afaceri înregistrată în 2019, dar legiuitorul a simțit nevoia să facă următoarele precizări:

 1. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cuprinsă între 5.000 și 13.500 €, valoarea grantului este de 2.000 €.
 2. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 €, valoarea grantului este de 15% din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 150.000 €.
 3. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri de peste 1.000.000 €, valoarea maximă a grantului este de 150.000 €.

Cui se acordă granturile pentru capital de lucru?

Aceste granturi sunt preponderent pentru firme care activează în următoarele domenii de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agentiilor de turism, editurilor/librăriilor/bibliotecilor, industriilor creative, organizări de evenimente, acelor a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau de alertă. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în Anexa 2 a OUG 130/2020.

Atenție!!! Te sfătuiesc să studiezi Anexa 2 cu atenție, să îți verifici actul constitutiv și CAEN-urile autorizate, apoi să vezi dacă te încadrezi în condițiile de acordare. Solicită un certificat constatator de la Recom, dacă nu îți aduci aminte care sunt CAEN-urile tale autorizate. 

Pe lângă cele precizate în textul legii, în anexa 2 regăsim domenii de activitate care nu prea au legătură cu ce a zis poetul în actul normativ, probabil scăpate din neatenție și fără nicio intenție. Dar te las pe tine să îți dai cu părerea: fabricarea articolelor din paie; tipărirea și reproducerea pe suporți a înregistrărilor; fabricarea altor produse din minerale nemetalice; fabricarea suporților magnetici și optici; fabricarea bijuteriilor, instrumentelor muzicale, jucăriilor; comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice; activități de difuzare și transmitere de programe; activități de telecomunicații; activități de servicii în tehnologia informației; cercetare-dezvoltare în științele sociale; publicitate și activități de studiere a pieței; alte activități profesionale, științifice și tehnice. Departe de mine gândul de a spune că aceste activități nu au fost afectate de COVID, dar parcă unele din ele nu prea au fost restricționate, iar altele, care nu se regăsesc pe listă, special uitate (uite aici la ce ma refer)!

Ce primesc întreprinderile legate?

Dacă un beneficiar face parte din categoria întreprinderilor legate (deține mai multe firme cu diferite domenii de activitate) și a depus mai multe cereri pentru grantul de capital de lucru, valoarea cumulată nu poate depăși 250.000 €.

Valoarea grantului pentru capital de lucru NU include cofinanțarea de 15% din grantul solicitat, adică nu primești tot necesarul pentru capitalul de lucru calculat după formula de mai sus, trebuie să te scotocești și tu prin buzunare de 15%.

Condiții cumulative de acordare:

 1. Au obținut certificat pentru situații de urgență. Despre certificatul de urgență am scris aici, cu mențiunea că tocmai se deschide o nouă sesiune de eliberare a acestora în perioada 1 august – 15 septembrie 2020.
 2. Au înregistrat profit operational din activitatea curentă în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii, potrivit situațiilor financiare depuse, adică în 2018 și 2019 (această condiție va descalifica multe firme neperformante).
 3. Dispun de coparticipare la constiturea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului (probabil că vom fi luminați de ghidul solicitantului care va apărea în viitor).
 4. Mențin sau suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării granturilor, excepție pentru sezonieri și zilieri (aici prevăd multă aglomerație în Revisal). Această condiție trebuie gândită bine, înainte de a lua decizia de a depune cererea de finanțare.

De aici lucrurile se desfășoară cu copy/paste ca în cazul microgranturilor, cu mici excepții.

Categorii de cheltuieli eligibile pentru capital de lucru:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri și alte categorii de stocuri necesare activității curente;
b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv furnizorii de utilități;
c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract;
d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea de bază;
e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală;
f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității;
g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente pentru reluarea activității;
h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul de stat;

Verificarea cheltuielilor eligibile se va face pe un eșantion de 1% din beneficiarii aplicanți. Recunosc că nu mă încântă să citesc această frază tipărită negru pe alb, așa că atenție amatorilor de senzații tari și jucătorilor la ruletă. Beneficiarii vor depune o declarație pe propria răspundere privind folosirea grantului și riscă returnarea sumei și plata accesoriilor.

Cererile vor fi aprobate în ordinea depunerii, pe principiul “primul venit – primul servit” și prevăd o înghesuială mai mare decât am trăit în vinerea mare la prima strigare a lui IMM Invest.

Beneficiarul va depune raportul de progres privind cheltuielile efectuate la bancă în termen de 180 zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Aceasta este excepția de derulare a finanțării, față de microgranturi.

Să îți fie bine!

Urmează partea a III-a, așa că stai pe aproape și dă subscribe!

Foto credit: Oku 

Trimite-mi un email la valentina.saygo@askfor.ro dacă vrei să stabilim o ședință de consultanță și să detaliem speța ta. 

Mai multe lucruri interesante poți afla din cartea Ghidul Antreprenorului Începător. Răsfoiește-o un pic, sigur găsești ceva util. 

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Dacă vrei să ținem legătura sau să lași un comentariu, apasă subscribe!

Caută-mă și pe Youtube și apasă pe clopoțel!

Distribuie Aceasta Postare