Ordonanța „mocănița” și micro legate

OUG 31 a fost publicată tot vinerea, noaptea, ca hoții, după luni de zile în care am așteptat clarificări! Le-am așteptat încă din 15 februarie, dar ele au apărut cu o întârziere de 45 zile – adică i-a durut la bască de obligația pe care și-au dat-o singuri în OUG 115/2023 că vor veni cu clarificări în 60 zile. Nu au avut timp din 15 decembrie până la 29 martie!

Credeam că vor dezlega întreprinderile legate, dar le-au legat cu PFA-urile și ONG-urile, să nu le scape nimic nejumulit!

În schimb, mocănița este plină de dezlegări la bani! Aș vrea să vă citesc preambulul, că tot o dăm în can-can și nu mă pot abține: Luând în considerare dificultatea încadrării/stabilirii „întreprinderilor legate” în calculul plafonului de 500.000 euro pentru aplicarea sistemului de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor evidențiată de mediul de afaceri, dar și de organizațiile profesionale….

ținând cont de faptul că menținerea definirii „întreprinderilor legate”, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care este complexă și necesită interpretare calitativă, nu va permite contribuabililor înțelegerea statutului fiscal…

Ironia și sarcasmul le veți sesiza la final!

Art. XXV pct. 3

(11) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c) limita privind veniturile realizate se verifică luând în calcul veniturile realizate de persoana juridică română, cumulate cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.01/01/2024 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 115/2023.

Au scos referirea la Legea 346/2004. Adevărul că era ridicol, privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. Care stimulare??? L.346/2004 Art. 44

 1. La articolul 47, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(11) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c) limita privind veniturile realizate se verifică luând în calcul veniturile realizate de persoana juridică română, cumulate cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta, iar elementele care se iau în calcul sunt cele care constituie baza impozabilă prevăzută la

art. 53. În sensul prezentului titlu, persoana juridică română este legată cu o altă persoană dacă există oricare dintre următoarele raporturi:

 1. a) persoana juridică română care verifică condiția deține la o altă persoană juridică română, direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de

vot, sau aceasta are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere al acelei alte persoane juridice române;

 1. b) persoana juridică română care verifică condiția este deținută de o altă persoană juridică română, direct și/sau indirect, cu peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau, la persoana juridică română care verifică condiția, această altă persoană juridică română are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere;
 2. c) persoana juridică română care verifică condiția este legată cu o altă persoană juridică română dacă o persoană deține, în mod direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/ majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere atât la prima persoană juridică, cât și la cea de-a doua persoană juridică. În situația în care persoana care deține titlurile de participare/drepturile de vot sau de numire/revocare este o persoană juridică română, persoana juridică română care verifică condiția cumulează și veniturile acestei persoane;
 3. d) persoana juridică română care verifică condiția dacă are unul sau mai mulți acționari/asociați care dețin, direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale acestei persoane juridice române, acționari/asociați care desfășoară și activitate economică prin intermediul unei persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale/altei forme de organizare a unei activități economice, fără personalitate juridică, autorizată potrivit legilor în vigoare. În această situație, veniturile înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile sau norma anuală de venit, stabilită/ajustată/redusă, potrivit prevederilor titlului IV, ale/a persoanei fizice autorizate/ întreprinderii individuale/întreprinderii familiale/altei forme de organizare a unei activități economice fără personalitate juridică, autorizată potrivit legilor în vigoare, se cumulează cu cele realizate de persoana juridică română/alte întreprinderi legate.”

Art. XXV pct. 4.

(51) În cazul microîntreprinderii care, în cursul anului, se găseşte în situaţia prevăzută la art. 47 alin. (11), suplimentar faţă de regulile prevăzute la alin. (5), limita fiscală privitoare la plafonul de 500.000 euro, prevăzută la alin. (1), se verifică luând în calcul veniturile acesteia cumulate cu veniturile întreprinderilor legate.

Se introduce (5.2)

 1. La articolul 5.2, după alineatul (5.1) se introduce un nou alineat, alin. (5.2), cu următorul cuprins:

„(5.2) În aplicarea prevederilor alin. (5.1), împreună cu veniturile întreprinderilor legate cu microîntreprinderea care se găsește în situația prevăzută la art. 47 alin. (11) lit. d) se cumulează și o pătrime din norma anuală de venit stabilită/ajustată/redusă pentru anul fiscal curent a persoanelor

fizice autorizate/întreprinderilor individuale/întreprinderilor familiale/altor forme de organizare a unei activități economice fără personalitate juridică, autorizate potrivit legilor în vigoare, care datorează impozit pe baza normei anuale de venit, potrivit prevederilor titlului IV.”

Nu a fost destul, bagă și ¼ din norma de la PFA! Plus ONG-urile!

Art. XLV pct (1) termenul de declarare al opțiunii 15 aprilie 2024

Art. 55

2) Persoanele juridice române comunică organelor fiscale competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

5) Microîntreprinderile care devin plătitoare de impozit pe profit ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 47 sau ca urmare a exercitării opţiunii comunică organelor fiscale competente ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor.

S-a modificat cu:

Art. XLV. — (1) Pentru anul 2024, termenul prevăzut la art. 55 alin. (2) și (5) din Legea nr. 227/2015 se prorogă până la data de 15 aprilie 2024 inclusiv.

(2) Contribuabilii care au comunicat organelor fiscale competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgentă, depun, după caz, o nouă declarație de mențiuni pentru încadrarea în condițiile prevăzute la art. 47 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Mulțumim din inimă Marcelilor care ne-au dat un răgaz de 15 zile să analizam și să ne exprimăm opțiunea. Ne dăm cu capul de pereți în continuare, dar aia e!

Iar în mărinimia lor, ne obligă ca aceia care au trimis deja opțiunea să o mai trimită o dată, că ei au fost ocupați și nu au avut timp să vină cu clarificări!

Termenul de intrare în vigoare:

Art. XXVI. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. XXV intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanțe de urgență. (2) Prevederile art. XXV pct. 1 și 2 se aplică începând cu anul fiscal 2024/anul fiscal modificat care începe în anul 2024.

(3) Prevederile art. XXV pct. 3 si 4 se aplică pentru verificarea condiției de la art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv pentru încadrarea ca microîntreprindere în anul fiscal 2024.

Nu înteleg derogarea de la prevederile articolului 4 și de ce mai fac, fără rușine, referire la el, când și-au aranjat ploile să ne bage orice și oricând pe gât.

1) Prezentul cod se modifică şi se completează prin lege, care intră în vigoare în termen de minimum 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În cazul în care prin lege se introduc impozite, taxe sau contribuţii obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilităţi existente, acestea vor intra în vigoare cu data de 1 ianuarie a fiecărui an şi vor rămâne nemodificate cel puţin pe parcursul acelui an.

(3) În situaţia în care modificările şi/sau completările se adoptă prin ordonanţe, se pot prevedea termene mai scurte de intrare în vigoare, dar nu mai puţin de 15 zile de la data publicării, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (2).

(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) modificările care decurg din angajamentele internaţionale ale României, precum şi modificările şi/sau completările prin care se introduc impozite, taxe sau contribuţii obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilităţi existente, exclusiv în situaţii extraordinare de procedură de deficit bugetar excesiv constatate potrivit tratatelor Uniunii Europene şi regulamentelor subsidiare agreate la nivel european.

Rezumat:

 1. S-a eliminat referirea la întreprinderile legate din legea 346/2004
 2. Înlocuiesc sintagma de legate cu 4 cazuri definite, nu că ar fi ceea ce ne-am fi dorit
 3. Plafonul de 500.000 euro pentru micro privind veniturile realizate cumulat, adaugă și PFA-urile! Și ONG-urile, toate la grămadă, să nu le scape careva!
 4. Au eliminat referirea la piețele adiacente
 5. S-a prelungit termenul pentru analiza și opțiunea de a rămâne la micro de la 31 martie până la 15 aprilie, cu reluarea transmiterii opțiunii pentru cei care au transmis deja!
 6. Caracterul retroactiv de aplicare ale acestor clarificări
 7. Mergem înainte că înainte era mai bine!

Să nu credeți că s-au liniștit lucrurile cu micro! Urmează modificarea plafonului de 500.000 euro!

Și încă un lucru! Atenție la calcule, că micro 3% NU este avantajos pentru afacerile mici, cu marjă mică de profit!

Concluzii:

 1. Statul roman este un stat abuzator
 2. Tratează cu ostilitate mediul de afaceri și lipsă de respect, prin aceste modificări date în ultimul moment, noaptea ca hoții!
 3. Legislația este reactivă, bazată pe sancțiuni, pedepse, în care îi condamnă pe toți la chinuri – dacă unul greșește, plătesc toți
 4. Nu avem măsuri de sprijin și de încurajare a mediului de afaceri, din contra
 5. Nu își respectă propriile obligații, vezi întârzierea cu 45 zile pe clarificările privind întreprinderile legate

Profituri maxime să ai!

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Dacă vrei să ținem legătura, apasă subscribe!

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp

Abonează-te la newsletter!

Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top