ONG-urile din infrastructura medicală, „iertate” de TVA!

Nu știu cum a scăpat această procedură din ghearele Executivului și cum s-a gândit el să dea, nu doar să ia, dar a intrat în vigoare de la 1 septembrie 2023 prin Ordinul 2438 publicat în MO 788/2023.

Sus numita procedură reglementează restituirea de TVA către ONG-urile care achiziționează bunuri și servicii pentru a fi donate spitalelor de stat, conform art. 294 alin (5) lit. a) și b) din Codul Fiscal, anume:

(5) Sunt scutite de taxă următoarele:

 1. a)serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, precum şi serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti prestate către entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF în baza prevederilor art. 25  (41), dacă acestea sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din reţeaua publică de stat, după caz;
 2. b)livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esenţiale pentru compensarea şi depăşirea handicapurilor, altele decât cele prevăzute la lit. c) şi d), precum şi adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, precum şi cele efectuate către entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF în baza art. 25  (41), dacă acestea sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din reţeaua publică de stat, după caz;

Documentele necesare:

 • Cerere conform anexă
 • Borderou în ordine cronologică cu: denumirea, numărul și data documentului, valoarea fără TVA, valoarea TVA, valoarea inclusiv TVA
 • Copii de pe facturi
 • Copii de pe declarațiile vamale de import
 • Copii de pe bonurile fiscale mai mici de 100 euro (vezi art. 319 alin. (20)
 • Documente din care rezultă că bunurile/serviciile achiziționate sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de ONG, în cazul în care bunurile/serviciile au această destinație (habar nu am ce a vrut legiuitorul să zică aici)
 • Documente din care rezultă că bunurile/serviciile sunt donate/puse gratuit la dispoziția unităților spitalicești din rețeaua publică de stat, adică contractul de donație și pv de predare-primire
 • Declarația pe propria răspundere a reprezentantului ONG din care să rezulte că bunurile/serviciile sunt destinate „în mod normal” în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoane cu handicap, bunuri esențiale pentru compensarea și depășirea handicapurilor (nu am inventat eu fraza asta)

Termene:

 • Cererea se depune în 90 zile de la încheierea lunii calendaristice pentru care se solicită restituirea de TVA
 • În 5 ani, cu acordul șefului direcției generale a finanțelor publice și pe baza unui referat întocmit de acesta (chiar nu văd sensul termenului de mai sus, dar nu contează ce cred eu)
 • NU avem termen de plată pentru TVA restituit dar știm ce termene se practică, adică la „sfântul așteaptă”.

Soluționarea cererilor se realizează potrivit Ordin ANAF (încă nu avem).

Și încă o frază importantă: „ONG-urile trebuie să justifice respectarea destinației sumelor reprezentând TVA restituite de la bugetul de stat, inclusiv a sumelor care au fost compensate cu obligații fiscale ale entității, cu documente care să ateste achiziția ulterioară de bunuri/servicii prevăzute la art.294 alin. (5) lit. a) si b).”

Bănuiesc că ați înțeles tot. Nici eu.

 

Model cerere – Anexa la procedura

Denumirea entităţii nonprofit . . . . . . . .

Codul de identificare fiscală . . . . . . . . .

Adresa . . . . . . . . . .

Telefon . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare . . . . . . . . . .

CERERE DE RESTITUIRE
a TVA aferente achiziţiilor de bunuri sau servicii efectuate de entităţile nonprofit, pentru care se aplică scutirea prevăzută la art. 294 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

În conformitate cu prevederile art. 2 din Procedura de restituire a TVA aferente achiziţiilor de bunuri sau servicii efectuate de entităţile nonprofit, pentru care se aplică scutirea de taxă conform art. 294 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.438/2023, prin prezenta cerere solicităm restituirea taxei pe valoarea adăugată, în sumă de………. lei, pentru bunurile/serviciile achiziţionate care sunt:

□ destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit, respectiv:

. . . . . . . . . . (denumire, adresă unitate spitalicească)

. . . . . . . . . . (denumire, adresă unitate spitalicească)

□ donate/puse gratuit la dispoziţia unităţilor spitaliceşti din reţeaua publică de stat, respectiv:

. . . . . . . . . . (denumire, adresă unitate spitalicească beneficiară)

. . . . . . . . . . (denumire, adresă unitate spitalicească beneficiară)

Solicităm restituirea în contul nr . . . . . . . . .. deschis la . . . . . . . . . ., sucursala . . . . . . . . . . .

Reprezentantul legal al entităţii nonprofit,
. . . . . . . . . .
(numele şi prenumele)
. . . . . . . . . .
(semnătura)
Data . . . . . . . . . .

 

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Dacă vrei să ținem legătura, apasă subscribe!

 

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp

Abonează-te la newsletter!

Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top