Modificări fiscale în sectorul IT – scutirile de impozit pe venit

Ordinul comun nr.21813/6421/2246/4433/2022 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator modifică nesemnificativ procedura de acordare a scutirilor impozitului pe venit pentru salariații din sectorul IT, lărgind sfera de aplicare și pentru salariații din sectorul public. De asemenea, se extinde facilitatea pentru angajații care dețin diplomă de bac dar nu și-au terminat studiile superioare, precum și introducerea unei profesii noi specifice acest sector. Profitând de această ocazie și pentru că nu am scris până acum despre aceste scutiri, hai să le trecem în revistă, spre aducere aminte.

Angajații firmelor de IT sunt scutiți de la plata impozitului pe venitul din salarii, dacă sunt indeplinite prevederile care urmează. Restul contribuțiilor se rețin și se calculează normal – zic asta ca să nu confundați cu facilitățile din construcții sau din agricultură.

Domeniul de activitate: crearea de programe pentru calculator cu cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209

Condiții cumulative de aplicare:

 • Posturile corespund listei ocupațiilor din anexă
 • Postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidențiat în organigrama angajatorului
 • Salariații detin o diplomă după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă durată/scurtă durată sau dețin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, eliberată de o unitate de învățământ superior acreditată sau dețin o diplomă de bacalaureat și urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate și prestează efectiv una dintre activitățile prevăzute în anexă
 • Dețin o diplomă de bacalaureat și urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate și prestează efectiv una dintre activitățile prevăzute în anexă
 • Angajatorul a realizat în anul fiscal precedent și a înregistrat distinct balanțele analitice venituri din crearea de programe pentru calculator destinată comercializării
 • Veniturile anuale din vânzarea programelor informatice au o valoare de cel puțin echivalentul a 10.000 euro pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit

Firmele care se înființează în cursul anului fiscal, sunt exceptate de la îndeplinirea condițiilor privind înregistrarea și realizarea veniturilor specifice, pentru anul înființării și pentru anul fiscal ulterior. Aceeași excepție este valabilă și în cazul firmelor care au făcut în cursul anului obiectul unei reorganizări pentru a beneficia de facilitatea fiscală.

Documentele justificative sunt: 

 • Actul constitutiv
 • Organigrama angajatorului
 • Fișa postului
 • Copia diplomei de bacalaureat sau de absolvire a studiilor superioare, cu mențiunea “conform cu originalul”
 • Adeverință de absolvire a studiilor sau a documentului de echivalare
 • Adeverință în cazul studenților
 • Copia contractului individual de muncă
 • Statul de plată întocmit separat pentru angajații care beneficiază de scutirea de impozit
 • Comanda internă care atestă solicitarea inițierii procesului de creare de programe pentru calculator
 • Balanța analitică care demonstrează distinct condiția privind veniturile realizate

Dosarul cu documentele justificative se păstrează la sediul angajatorului și se prezintă doar în cazul unui eventual control, iar aplicarea scutirii este responsabilitatea integrală a angajatorului, adică pot fi recalculate fără jenă dacă nu sunt îndeplinite toate condițiile de formă sau de fond.

Prezentul ordin face referire la prevederea din Codul Fiscal, adică articolul 60 pct.2 la secțiunea “Scutiri privind impozitul pe venit”  și anume: “persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului muncii şi justiţiei sociale, al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului finanţelor publice;”

Lista activităților din anexă: administrator baze de date, analist, inginer de sistem în informatică, inginer de sistem software, manager de proiect informatic, programator, proiectant de sisteme informatice, programator de sistem informatic, programator ajutor, analist ajutor, inginer de dezvoltare a produselor software (acesta e nou).

Recomandări:

 • Dacă desfășurați mai multe activități pe aceeași firmă, separați activitatea de creare programe pe o firmă nouă, pentru a putea beneficia de scutire
 • Vă sfătuiesc ca dosarul să îl completați lunar, pentru a nu da din colț în colț când bate la ușă instituția de control
 • Dosarul poate fi păstrat electronic, dacă documentele sunt semnate cu semnătură electronică calificată

Scutirea să nu o aplicați până când nu aveți documentele complete din partea angajaților (știu, pentru că și eu mi-am ridicat diploma de bac după 20 de ani)

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Dacă vrei să ținem legătura, apasă subscribe!

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp

Abonează-te la newsletter!

Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top