Info Split TVA/TVA defalcat

Ce este split TVA sau plata defalcata TVA?
Persoanele impozabile si institutiile, indiferent daca sunt sau nu inregistrate in scopuri de TVA, au obligatia sa plateasca contravaloarea TVA aferente achizitiilor de bunuri si servicii efectuate in cont distinct de TVA al furnizorului/prestatorului.

Exceptie privind plata TVA in cont special
Persoanele fizice care nu sunt inregistrate si nu au obligatia sa se intregistreze in scopuri de TVA, nu au obligatia platii in cont distinct de TVA.

Cum functioneaza split TVA?
– Deschiderea unui cont distinct de TVA la banca sau la trezorerie (sau mai multe conturi)
– Incasarea de la clienti a TVA-ului in cont distinct de TVA
– Plata catre furnizori a TVA-ului din contul distinct de TVA in contul distinct al acestora
– Depunerea TVA aferenta incasarilor numerar sau incasarilor cu cardul in termen de 7 zile de la incasare in contul distinct de TVA
– Transferul sumelor din contul diferentiat de TVA in alte conturi diferentiate de TVA
– Interzicerea retragerilor de numerar din contul diferentiat de TVA

Modul de calcul
Pentru platile partiale si a avansurilor, fiecare plata se considera ca include TVA si se determina prin aplicarea sutei marite, respectiv:
– 19 x 100/119 pentru cota standard de 19%
– 9 x 100/109 pentru cota redusa de 9%
– 5 x 100/105 pentru cota redusa de 5%
Daca se plateste partial o factura cu mai multe cote de TVA, platitorul este obligat sa aloce cu prioritate cota standard de 19%, in ordinea descrescatoare a cotelor.

Incasari in contul diferentiat de TVA
1. TVA aferenta vanzarilor de bunuri si servicii, inclusiv TVA aferenta avansurilor
2. Depunerile de TVA aferenta incasarilor in numerar sau prin card
3. Sume transferate dintr-un alt cont de TVA
4. Sume transferate din contul curent sau din contul de trezorerie
5. Sume incasate din corectii materiale
6. Sume aferente transferurilor in cadrul grupului fiscal
7. Sume aferente corectarii facturilor sau ajustarii bazei de impozitare a TVA
8. Dobanda acordata de banca (nu e cazul la contul deschis la trezorerie)

Plati din contul diferentiat de TVA
1. TVA achitata in contul de TVA al furnizorului
2. TVA platita catre bugetul de stat
3. Transferuri in alt cont de TVA al titularului
4. Corectii de TVA pentru care restituirea se efectueaza in alt cont de TVA
5. Corectii aferente ajustarii bazei de impozitare a TVA
6. Sume reprezentand TVA achitat in numerar
7. Sumele transferate in contul curent, in cazul persoanelor care nu mai sunt inscrise in scopuri de TVA
8. Sumele transferate in contul curent cu acordul organului fiscal (rambursarea de TVA)
9. Sume aferente transferurilor in cadrul grupului fiscal
10. Comisioanele bancare

Cum se transfera TVA in contul curent?
Transferul din contul diferentiat de TVA se efectueaza in urma verificarii de catre organul fiscal.
Transferul se aproba de catre ANAF in maxim 3 zile lucratoare de la depunerea cererii.
Procedura si conditiile de aprobare a transferului vor fi reglementate prin norme metodologice.

Ce se intampla cu facturile emise inainte de 1 ianuarie 2018 si incasate ulterior?
Pentru facturiile emise inainte de 1 ianuarie 2018 si incasate dupa implementarea TVA defalcat, persoana impozabila este obligata sa vireze in contul de TVA propriu in termen de maxim 7 zile lucratoare de la incasare, TVA aferenta facturilor emise anterior implementarii.
Atentie! Va recomandam sa incasati pana la 31 decembrie 2017 creantele restante.

Ce se intampla in cazul garantiilor?
In cazul sumelor din conuri de garantii, cont escrow sau alt cont similar, la momentul eliberarii sumelor din aceste conturi se asigura plata TVA aferente sumelor eliberate in contul de TVA al furnizorului.

Cum se executa contul de TVA diferentiat?
Contul de TVA poate fi executat silit pentru:
– Plata TVA datorate la bugetul de stat
– Plata altor obligatii datorate la bugetul de stat
– Plata TVA aferenta unor achizitii de bunuri si servicii pe baza unor titluri executorii

Cum se sanctioneaza greselile sau contraventiile?
Greselile si erorile se pot corecta in termen de 7 zile lucratoare.
Pentru ceea ce depasteste acest termen se aplica urmatoarele penalitati:
1. Penalitate de 0,06% pe zi incepand din ziua in care trebuia virata suma pentru erorile care nu se corecteaza in termenul de 7 zile lucratoare, dar nu mai mult de 30 zile calendaristice.
2. Amenda egala cu 10% din suma reprezentand TVA pentru:
a) nevirarea sumelor reprezentand TVA din contul curent in contul de TVA al titularului
b) plata TVA datorata furnizorului din alt cont decat contul de TVA
3. Amenda egala cu 50% din suma reprezentand TVA pentru:
a) nevirarea in contul de TVA al furnizorului dupa termenul de 30 zile
b) Debitarea eronata a conului de TVA dupa termenul de 30 zile
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele fiscal.
Atentie! Penalitatile si amenzile se aplica si in cazul in care contribuabilul nu este inregistrat in scopuri de TVA si nu este obligat la aplicarea TVA defalcat.

Care sunt facilitatile acordate pentru aplicarea optionala de la 1 octombrie 2017?
1. O reducere cu 5% a impozitului pe profit sau venit afferent trimestrului IV 2017
2. Anularea penalitatilor de intarziere aferente TVA, restante la 30 septembrie 2017
Facilitatea de anulare a penalitatilor aferente TVA se aplica cu indeplinirea anumitor conditii.

Cum se deschide contul de TVA?
Conturile diferentiate de TVA:
– Structura IBAN contine sirul de caractere “TVA”
– Nu permit eliberarea de numerar
1. Conturile deschise la trezorerie:
– Gratuit si automat pentru contribuabilii inscrisi in scopuri de TVA
– Nu sunt purtatoare de dobanda
– Nu sunt purtatoare de comisoane
– Se vor publica pe pagina de internet a MFP sau ANAF
2. Conturile deschise la banci comerciale
– Gratuit si automat pentru clientii bancilor comerciale, cu obligativitatea comunicarii
– Clientii pot anula in termen de maxim 90 zile deschiderea unilaterala
– Sunt purtatoare de comisioane bancare
– Pot fi purtatoare de dobanda

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp

Abonează-te la newsletter!

Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top