e-Factura pentru ONG-uri

De la apariția obligației de transmitere a facturilor în sistemul RO e-Factura, lucrurile s-au precipitat, în mod special în cazul ONG-urilor, în mod special pentru activitățile neeconomice, și ne referim punctual la taxe de membru, cotizații pentru asociații, organizații patronale, profesionale.

 1. Una din sursele principale de finanțare a ONG-urilor este cea din cotizațiile plătite de membri. Aceste venituri ale organizației sunt venituri neimpozabile în acord cu art. 15 alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, prin natura lor fiind excluse din sfera veniturilor economice:

Art. 15 alin (2) CF: „În cazul organizațiilor nonprofit, organizațiilor sindicale, organizațiilor patronale, la calculul rezultatului fiscal, următoarele tipuri de venituri sunt venituri neimpozabile:

 1. a) cotizațiile și taxele de înscriere ale membrilor
 2. b) contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților; c) taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare;

Concluzie: Din paragraful citat anterior, legislația definește clar că veniturile din cotizații sunt considerate venituri neimpozabile și nu intră în sfera de activități economice.

 1. Obligația de facturare este reglementată de art. 319 CF la Titlul VII – Taxa pe valoarea adăugată, astfel:

Art.319 CF: „(6) Persoana impozabilă trebuie să emită o factură către fiecare beneficiar, în următoarele situații:

 1. a) pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate;
 2. b) pentru fiecare vânzare la distanță pe care a efectuat-o, impozabilă în România în condițiile prevăzute la art. 275 alin. (2), cu excepția cazului în care persoana impozabilă utilizează regimul special prevăzut la art. 315;
 3. c) pentru livrările intracomunitare de bunuri efectuate în condițiile prevăzute la art. 294 alin. (2) lit. a) – c); d) pentru orice avans încasat în legătură cu una dintre operațiunile menționate la lit. a) și b).”

Concluzie: În paragraful anterior, legislația definește situațiile de obligativitate privind emiterea facturilor, cu atât mai mult cu cât articolul se referă la persoanele impozabile, iar în cazul specific am stabilit că veniturile din cotizații sunt venituri neimpozabile.

 1. Obligativitatea transmiterii facturilor în sistemul RO-eFactura este reglementată de OUG 120/2021 astfel:

Art. 10 alin (1): „(1) În relația comercială B2B, între persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, emitentul facturii electronice are obligația de transmitere a acesteia către destinatar utilizând sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1). Fac excepție facturile simplificate emise conform art. 319 alin. (12) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.”

Art. 2 b) operator economic – orice entitate care desfășoară o activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse și/sau prestarea de servicii;

 1. c) emitent al facturii electronice – operatorul economic care emite factura electronică către destinatar și o transmite în sistemul național privind factura electronică RO eFactura.”

Concluzie: Articolul 2 definește atât emitentul facturii, cât și operatorul economic, respectiv entitatea care desfășoară activități economice, ca să putem înțelege art. 10 din OUG 120/2021, respectiv obligația de transmitere a facturilor emise în sistemul RO e-Factura și putem trage concluzia că această obligativitate de transmitere se adresează doar operatorilor economici care desfășoară activități economice. Din perspectiva legislației privind e-factura, întrucât nu sunt obligate să emită facturi pentru operațiunile scutite conform art. 292, aceste entități nu au nici obligații de transmitere sau raportare în sistem până la data de 1 iulie 2024, decât dacă optează să emită facturi pentru aceste operațiuni scutite.

 1. Dacă ONG-ul emite totuși facturi fiscale pentru cotizațiile membrilor, este obligat să le transmită în sistemul RO eFactura?

Răspuns: Dacă ați emis factura, chit că este pentru venituri neimpozabile, posibil ca la un eventual control, organul să nu fie de aceeași părere. Asta pentru că nu avem precizpări specifice, reguli clare și ne-am obișnuit cu legislația făcută pe genunchi, când legiuitorul nu înțelege din fotoliu că viața bate filmul. Asta pe de o parte.

Pe de altă parte, beneficiarul facturii va insista să îi transmiteți factura în SPV și să condiționeze plata, ca urmare a interpretării nedeductibilității facturii primite prin SPV.

 1. Cotizația este cheltuiala deductibilă în accepțiunea membrilor cotizanți?

Art. 25 alin. (1) CF: „Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, precum și taxele de înscriere, cotizațiile și contribuțiile datorate către camerele de comerț și industrie, organizațiile patronale și organizațiile sindicale”.

Concluzie: Din paragraful citat anterior, din punctul de vedere al membrilor cotizanți, cotizația plătită de membru este o cheltuială deductibilă.

Concluzii finale:

 1. Veniturile din cotizații obținute de către ONG nu sunt considerate venituri economice.
 2. ONG-ul nu este obligat, din punct de vedere al legislației, să emită facturi fiscale pentru cotizațiile încasate din partea membrilor persoane juridice.
 3. Pentru membrii, cotizația este considerată cheltuială deductibilă, pe baza documentului de plată (chitanță sau op/extras de cont).
 4. Din informațiile și experiența noastră până în prezent, precizam că niciun organism profesional sau patronal NU emite facturi fiscale pentru cotizațiile anuale. În fapt, ne dorim ca aplicarea legislației să fie unitară la nivelul organizațiilor non-guvernamentale, tocmai pentru a nu da posibilitatea de interpretare în defavoarea ONG-ului.

În cazul în care se decide să se emită facturi la solicitările exprese ale membrilor, există riscul ca aceste activități să poată fi interpretate ca venituri de natură impozabilă, implicit atrăgând după sine și obligativitatea raportării facturilor emise în sistemul RO e-Factura.

Și nu uita: chiar dacă nu ai obligația transmiterii facturilor emise în sistemul RO e-Factura, ai obligația primirii facturilor de la furnizorii tăi prin SPV, ca aceste cheltuieli să fie deductibile, indiferent de forma de organizare!

Profituri maxime să ai!

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Dacă vrei să ținem legătura, apasă subscribe!

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp

Abonează-te la newsletter!

Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top